แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับไอวี่ลอว์ติวเตอร์ (กำลังประกาศการใช้งานเร็วๆ นี้)
เมื่อเข้าสู่ระบบจะเห็นรายวิชาทั้งหมดที่ลงคอร์สไว้ - สามารถกดคลิกเข้ารับการติว, โหลด PDF เสริม หรือ การบ้านได้ แม้ไฟล์ VDO จะหมดเวลาการใช้งานแล้ว
- รายละเอียดรูปแบบวิธีการติว, เงื่อนไข, การบ้าน ฯลฯ สำหรับเทอม 1/66 .. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF..
- เข้าชมคลิปแนะนำระบบ IVY Law Tutor รวมถึงวิธีการสั่งซื้อชีทติวและคอร์สติวทั้งหมด
- ไฟล์คลิป VDO ในระบบ IVY Law Tutor จะมีระยะเวลาการใช้งาน
- การใช้งานระบบ IVY Law Tutor จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อน และอนุญาตให้ใช้งานเพียงคนเดียว
ไอวี่ติวเตอร์ลอว์สำหรับส่วนกลาง/ภูมิภาคและภาคพิเศษ (วิชาเลือกจะอยู่ด้านล่าง) ติดต่อแอดมินโทร : 064-952-2266
LAW1101หลักกฎหมายมหาชน
ระบบเปิดใช้งานแล้ว สำหรับสอบเทอม 1/66, ซ่อม 1/66, 2/66, S/66 และซ่อม 2+S/66
LAW1102หลักกฎหมายเอกชน
ระบบเปิดใช้งานแล้ว สำหรับสอบเทอม 1/66, ซ่อม 1/66, 2/66, S/66 และซ่อม 2+S/66
LAW1103นิติกรรมสัญญา
ระบบเปิดใช้งานแล้ว สำหรับสอบเทอม 1/66, ซ่อม 1/66, 2/66, S/66 และซ่อม 2+S/66
LAW1106ปวศ.กฎหมายไทยฯ
ระบบเปิดใช้งานแล้ว สำหรับสอบเทอม 1/66, ซ่อม 1/66, 2/66, S/66 และซ่อม 2+S/66
LAW2101ทรัพย์
ระบบเปิดใช้งานแล้ว สำหรับเทอมซ่อม 2+S/65,
ระบบรอเปิดใช้งานวันที่ 25 ก.ย. 66 (ขอใช้สิทธิติวฟรี 6 วิชา ต้องลงทะเบียนรับสิทธิก่อน) สำหรับสอบเทอม 1/66, ซ่อม 1/66, 2/66, S/66 และซ่อม 2+S/66
LAW2102หนี้
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW2103ละเมิด
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW2104รัฐธรรมนูญฯ
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม S/66 เท่านั้น
LAW2105ซื้อขาย ฯ
ระบบเปิดใช้งานแล้ว สำหรับสอบเทอม 1/66, ซ่อม 1/66, 2/66, S/66 และซ่อม 2+S/66
LAW2106กฎหมายอาญา 1
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW3103ครอบครัว
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW3105วิ.แพ่ง 1
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW4101กฎหมายภาษีอากร
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW4104กฎหมายแรงงาน
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW4107นิติปรัชญา
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW4109ทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
LAW4110การค้าระหว่างประเทศ
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
RAM1111ชีทภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - ***
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป
RAM1112ชีทภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 - ***
ระบบยังไม่เปิดใช้งาน สำหรับสอบเทอม 2/66 เป็นต้นไป